SPIERDIJKER GOUW TOCHT

Tijdens de verkaveling van de polder in het gebied omsloten door Spierdijk, Spanbroek en de Zuidermeer in Wester-Koggeland, is het idee geboren een schaatstocht uit te zetten in deze landelijke omgeving. Lopend, gewapend met polsstok, fietsend en kanoënd hebben wij het gebied verkend en zo werd de tocht gerealiseerd. In 1999 hebben wij de tocht aangemeld bij de K.N.S.B. Een afgevaardigde van deze bond nodigde ons uit één en ander toe te lichten, met kaart en verhaal, alvorens de tocht door hen werd goed gekeurd. Vanaf dat moment was de Spierdijker Gouw Tocht een feit.

 

Het gaat hier om een familie tocht, verdeeld in drie afstanden, 18 of 25 of 35 km, waarbij het kluunen niet onderschat moet worden. We kunnen nog niet uit ervaring spreken, daar moeder natuur ons nog geen echte winter heeft toebedeeld, de tocht ligt dus nog maagdelijk klaar voor een ieder die hem rijden wil, wanneer de ijsgoden ons vriendelijk gestemd zijn. De bedoeling is dat er hulpmiddelen worden geplaatst om het kluunen zo prettig mogelijk te laten plaatsvinden, over de weg worden ook voorzieningen getroffen. Het blijft echter zaak uw schaatsbeschermers mee te nemen. Ook zullen wij de tocht voorzien van een “koek en zopie”, om zo de innerlijke mens te verwennen.

Start en finish zullen plaatsvinden in Spierdijk, aan deelname van de tocht zijn wel kosten verbonden, daar het hier om een vastgelegde K.N.S.B. tocht gaat. Voor de liefhebbers behoort het behalen van een medaille tot de mogelijkheden.
Wanner het zover is dat deze tocht gereden kan worden, wordt hiervan melding gemaakt op teletekst, op de webpagina van de K.N.S.B, onze eigen webpagina en in de dagbladen.

Wij hopen, net als u waarschijnlijk, op een strenge winter.